Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

atoman
20:31
5277 eccc
Reposted fromaunds aunds viamassivejack massivejack

June 20 2015

atoman
19:48
0439 f1a7
co te kapcza teraz
atoman
15:33
0851 b38e 500
Fuck this E3, seriously.
Reposted fromzelbekon zelbekon viavifon vifon
atoman
15:33
Reposted fromfungi fungi
atoman
15:32
ok now this is cool.
Reposted fromfungi fungi
atoman
15:31
7506 adf7 500
Sounds right
Reposted fromfungi fungi
atoman
15:30
7522 2193 500
Reposted fromfungi fungi
atoman
15:29
9729 4741 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamassivejack massivejack
atoman
15:28
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viamassivejack massivejack
atoman
15:28
1533 abc4 500
Reposted frombluephoenix bluephoenix viamikki mikki
atoman
15:28
8479 8317 500
Reposted fromfungi fungi
atoman
15:28
8480 f084
Reposted fromfungi fungi viavifon vifon
atoman
15:28
7478 3404 500
Reposted fromfungi fungi viavifon vifon
atoman
15:26
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viazuli zuli
atoman
15:26
3386 64fd 500
Reposted fromfungi fungi viazuli zuli
15:25
8322 9aee 500

the-power-of-the-dark-side:

Just captured Han Solo and Princess Leia! #selfie #endor

Reposted frombwana bwana vialordofdragonss lordofdragonss
atoman
15:25
2124 5315
Reposted fromschmandwerk schmandwerk viamassivejack massivejack
atoman
15:25
7584 5056 500
Reposted fromfungi fungi viamodrzew modrzew
atoman
15:25
7593 b597 500
Reposted fromfungi fungi viamodrzew modrzew
atoman
15:25
Reposted fromfungi fungi viavifon vifon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl